Mijndense sluis 
De Mijndense sluis is gelegen tussen de Westelijke Drecht en de Vecht, ten zuiden van Loenen aan de Vecht.
Deze sluis vormt de belangrijkste toegang tot de Loosdrechtse Plassen.
De sluis is in 1993 geheel vernieuwd en vergroot. De sluis en de daarvoor gelegen brug worden bediend.
Het aantal passerende schepen bedraagt ca. 24.000 per jaar.
Diepte: 1.90 m; kolklengte: 50m; kolkbreedte: 8m; doorvaarbreedte: 7m.
NB de sluis is gebogen, waardoor de uiterste maten niet door één enkel vaartuig kunnen worden benut.

Bedieningstijden

Periode

Ma t/m do

Vr t/m zo

1 april – 1 juni

9.00 – 16.30
17.30 – 19.00

9.00 – 16.30
17.30 – 21.00

1 juni – 16 september

9.00 – 16.30
17.30 – 21.00

8.00 – 16.30
17.30 – 21.00

16 september – 1 november

9.00 – 16.30
17.30 – 19.00

9.00 – 16.30
17.30 – 19.00

1 november – 1 april

Alleen na verzoek aan de sluiswachter op maandag t/m vrijdag, tussen 9.00 – 16.30 uur

 

Het telefoonnummer van de sluiswachter is 0294-233400.
Op feestdagen is er in het winterseizoen geen bediening.

Tarieven

Kano’s rubberboten ed.

€ 2,00

Boten tot 8 meter

€ 3,50

Boten van 8 tot 12 meter

€ 4,50

Boten van 12 tot 15 meter

€ 6,00

Boten groter dan 15 meter

€ 7,00

De lengtemeting betreft de romp, dus uitstekende masten en dergelijke tellen niet mee!

Voorrangsregeling

Bij doorvaart van de sluis kan de beroepsvaart, volgens vastgestelde richtlijnen, voorrang krijgen boven de recreatievart.
De belangrijkste bepalingen van deze voorrangsregeling zijn:
1. Het Plassenschap kan op grond van veiligheid en het     vlotte verloop van de scheepvaart het recht op       voorrang bij schutting door de Mijndense Sluis     toekennen aan:
a. schepen met een lengte van 20m of meer, die tevens
b. een economische functie vervullen.
2. Het recht op voorrang geldt alleen gedurende de     periode van 1 mei tot en met 15 september.
3. Schepen die van het toegekende recht op voorrang     gebruik willen maken dienen bij nadering van de sluis     de rode wimpel te voeren op een zodanige hoogte dat     deze goed zichtbaar is.

Kraaienestersluis
De Kraaienestersluis is gelegen tussen de Vecht en het Tienhovens Kanaal, tussen Maarssen en Breukelen.

Deze sluis vormt de meest zuidelijke toegang van de Loosdrechtse Plassen vanaf de Vecht. De sluis is slechts geschikt voor kleine motorboten, kano’s en roeiboten. Bij de sluis ligt een kano-overdraagplaats.
Deze sluis is onlangs geheel gerestaureerd en zelfbedienend gemaakt. Het bedieningssysteem is gelijk aan dat van de Weersluis.
De restauratie heeft bijna € 700.000,00 gekost. Voor deze restauratie zijn bijdragen verkregen van de provincie Utrecht, het ministerie van LNBV en de Europese Gemeenschap.

Diepte: 0,80m; kolklengte: 30m; kolkbreedte: 5,50m; doorvaarbreedte: 3,30m.
Aan de Vechtzijde van de sluis ligt de vaste brug met een doorvaarhoogte van 2,30m en een doorvaarbreedte van 4m.


Periode

Ma t/m zo

1 april – 1 oktober

8.00 – 22.30

1 oktober – 1 april

8.00 – 18.00

 


Raaisluis
De Raaisluis is gelegen tussen de ’s-Gravelandse vaart en het Hilversums Kanaal ten zuiden van de provinciale weg N201 Hilversum-Vreeland.

De sluis vormt de verbinding tussen het zuidelijke deel van de ’s-Gravelandse Vaart en het Hilversums Kanaal. Deze sluis is in 1999 gebouwd in het kader van het verbeteringsproject van de ’s-Gravelandse Vaart.
Diepte: 1,50m; kolklengte: 20m; kolkbreedte: 6m; doorvaarbreedte: 4,20m.
De sluis en het hierbij gelegen bruggetje zijn zelfbedienend en geautomatiseerd.

De doorvaarhoogte van de vaste bruggen in de ’s-Gravelandse Vaart bedragen 2,40m.

Periode

Ma t/m zo

1 april – 1 oktober

8.00 – 22.30

1 oktober – 1 april

8.00 – 18.00

 

Weersluis 
De Weersluis is gelegen tussen de Vecht en de Weersloot, ten noorden van de Proosdijweg in Breukelen.

De sluis is alleen geschikt voor kleine en lage bootjes. Deze sluis is in 1999 geheel gerestaureerd en zelfbedienend gemaakt. Bij de sluis ligt een kano-overdraagplaats.

Diepte 0,70m; kolklengte: 14,60m; kolkbreedte: 3,70m; doorvaarbreedte: 3,50m.
Aan de Vechtzijde van de sluis ligt de vaste Weerbrug in het Zandpad,
doorvaarhoogte: 1,80m; doorvaarbreedte: 3,50m.  


Periode

Ma t/m zo

1 april – 1 oktober

8.00 – 22.30

1 oktober – 1 april

8.00 – 18.00